mega888 Công bố sản phẩm

Công bố sản phẩm

Tiêu chuẩn cơ sở ở đây quy định các yêu cầu về chất lượng, vệ sinh an toàn, bao gói, ghi nhãn, bảo quản, vận chuyển áp dụng cho sản phẩm "Lá nương" do công ty TNHH Thảo dược Đại Thiên Nương sản xuất.

Dưới đây là file thông tin chi tiết về từng sản phẩm cụ thể:

- "Lá nương" ngâm chân: Mã sản phẩm 01/2022/ĐTN
- "Lá nương" tắm: Mã sản phẩm 02/2022/ĐTN


SẢN PHẨM "LÁ NƯƠNG" NGÂM CHÂN: TCCS 01/2023/ĐTN


SẢN PHẨM "LÁ NƯƠNG" TẮM SAU SINH: TCSS 05/2023/ĐTN
THÔNG TIN LIÊN HỆ

   Số 6 - Ngõ 9 - Huỳnh Thúc Kháng - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

   Miền Bắc: (84+4) 0243.990.9193 / (84+4) 0913 343 800

   lanuong999@gmail.com

  lanuong02

  www.lanuong.com

HÌNH ẢNH QUẢNG CÁO
 . banner banner